Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà 2.516.360 40,00% 31/12/2022
Trịnh Gia Tùng 2.327.600 37,00% 31/08/2022
Đỗ Thị Nga Thành viên HĐQT 1.221.223 19,36% 31/12/2022
Nguyễn Diệu Trinh Chủ tịch HĐQT 978.824 15,56% 31/12/2022
Nguyễn Đức Thắng 606.222 9,64% 31/12/2021
Tô Đông Tiến 185.316 2,95% 31/12/2022
Nguyễn Thị Bích Thủy 17.198 0,27% 18/04/2018
Đinh Quang Hào 4.200 0,07% 31/12/2022
Nguyễn Lan Hương Thành viên Ban kiểm soát 500 0,01% 31/12/2022
Ngô Hồng Minh Trưởng ban kiếm soát 100 0,00% 31/12/2022
Nguyễn Hồng Loan 0 0,00% 06/02/2023
Hoàng Tuấn Tú 0 0,00% 06/02/2023
Nguyễn Thị Kim Loan Thành viên HĐQT 0 0,00% 06/02/2023
Phạm Kim Sơn 0 0,00% 06/02/2023
Bùi Hữu Việt Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 06/02/2023
Nguyễn Việt Cường Thành viên HĐQT 0 0,00% 06/02/2023
Phạm Anh Đức 0 0,00% 09/10/2020
Phạm Thị Minh Trang Kế toán trưởng 0 0,00% 09/10/2020
Đàm Quang Minh 0 0,00% 06/02/2023
Nguyễn Diệu Trinh 0 0,00% 06/02/2023