Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng CTCP Phát triển khu công nghiệp 76.786.920 63,99% 30/06/2022
CTCP Nước - Môi trường Bình Dương 21.240.000 17,70% 30/06/2022
CTCP Nước Thủ Dầu Một 14.475.399 12,06% 30/06/2022
Vũ Nguyễn An 50.000 0,05% 23/10/2020
Nguyễn Thu Oanh Kế toán trưởng 36.964 0,03% 30/06/2022
Nguyễn Văn Bính 35.700 0,04% 31/12/2019
Phan Hùng 35.200 0,04% 31/12/2018
Lê văn Bằng 7.200 0,01% 30/06/2022
Lê Duy Diệp 5.500 0,01% 31/12/2018
Nguyễn Xuân Thỉnh 5.200 0,01% 31/12/2018
Vũ Văn Học 4.900 0,00% 31/12/2019
Đặng Văn Chất Chủ tịch HĐQT 4.000 0,00% 30/06/2022
Vũ Thị Thái 3.000 0,00% 23/10/2020
Lê Thị Hòa 2.600 0,00% 23/10/2020
Nguyễn Công Hiếu 2.500 0,00% 31/12/2021
Nguyễn Ngọc Hiển 2.400 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Cao Hà Thành viên HĐQT 20 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Văn Thiền Thành viên HĐQT 0 0,00% 27/11/2022
CTCP Cơ điện lạnh 0 0,00% 14/10/2016
Lê Vũ Tuấn Anh 0 0,00% 23/10/2020