Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Quản lý & Phát triển Bất động sản Conasi 401.000 7,43% 30/09/2021
Nguyễn Đức Cường 289.301 5,36% 31/12/2021
Đặng Đình Hưng Chủ tịch HĐQT 278.123 5,15% 30/06/2022
Vũ Thị Thanh Bình 269.080 4,99% 09/04/2020
Nguyễn Ngọc Hưng 250.100 4,63% 04/10/2021
Nguyễn Quang Trung Thành viên HĐQT 224.400 4,16% 30/06/2022
Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Việt Á 211.800 3,93% 17/11/2021
Võ Anh Thụy 103.426 1,92% 31/12/2020
Phùng Minh Tuấn 16.130 0,30% 31/12/2021
Trần Thị Mỹ 12.400 0,23% 22/11/2021
Khổng Thị Kim Nga 4.206 0,08% 31/12/2018
Dương Thị Phương Thảo 0 0,00% 31/12/2016
Huỳnh Quang Minh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 01/10/2022
Trương Trúc Quyên Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 01/10/2022
Nguyễn Văn Nhân Kế toán trưởng 0 0,00% 01/10/2022
Nguyễn Xuân Thành 0 0,00% 31/12/2014
Vũ Ngọc Thành 0 0,00% 30/06/2015
Nguyễn Thị Hằng 0 0,00% 23/11/2009
Nguyễn Đức Vinh 0 0,00% 31/12/2011
Nguyễn An Anh Thư 0 0,00% 25/08/2011