Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Phan Chiến Thắng Chủ tịch HĐQT 5.504.941 9,37% 30/11/2022
Trần Hùng Giang Thành viên HĐQT 3.436.701 5,85% 18/11/2022
Nguyễn Mạnh Hải Thành viên HĐQT 3.412.641 5,81% 18/11/2022
CTCP Chứng khoán SSI 2.512.021 4,93% 02/06/2021
Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity 2.501.922 4,91% 24/06/2021
PYN Elite Fund (Non-Ucits) 2.499.557 4,91% 16/03/2021
Ngô Ngọc Hà Thành viên HĐQT 2.432.130 3,49% 12/10/2022
Công ty TNHH Đầu tư DT&T 1.605.514 2,73% 30/11/2022
Nguyễn Đức Thiện Phó Chủ tịch HĐQT 1.070.753 1,53% 15/11/2022
Nguyễn Thị Lệ Thủy 651.665 0,93% 12/10/2022
Nguyễn Thị Thanh Thủy 627.758 0,90% 12/10/2022
Phạm Minh Thắng Tổng giám đốc 612.052 0,88% 15/11/2022
Lê Thị Thúy Loan 592.932 0,85% 12/10/2022
Trần Mi Ca 494.038 0,71% 12/10/2022
Nguyễn Thị Minh Hạnh 388.651 0,56% 12/10/2022
Phan Thanh Tú 372.572 0,73% 30/06/2022
Bùi Thị Thanh Huyền 312.048 0,45% 07/10/2022
Ngô Trọng Hiếu 270.055 0,39% 12/10/2022
Phùng Thị Thịnh 153.373 0,30% 31/12/2020
Đặng Thị Thanh Minh Kế toán trưởng 82.767 0,16% 30/06/2022