Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Raito Kogyo 40.167.682 25,51% 31/12/2021
Raito Kogyo Co., Ltd. 24.167.682 15,35% 10/12/2020
Quỹ Đầu tư Hạ tầng Red One 16.000.000 10,16% 31/12/2021
EVLI Emerging Frontier Fund 6.188.500 3,93% 28/05/2021
PYN Elite Fund (Non-Ucits) 5.209.487 3,31% 03/02/2021
Geoharbour Holding Co.,Ltd 5.052.178 4,03% 29/08/2019
Phạm Việt Khoa Chủ tịch HĐQT 5.000.100 3,18% 30/06/2022
Indochina Capital Vietnam Holdings Ltd 3.122.071 2,49% 12/01/2018
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 1.621.488 1,29% 12/01/2018
CTCP Chứng khoán MB 1.163.868 0,93% 12/01/2018
Nguyễn Chí Công 741.055 0,59% 31/12/2018
Hà Cửu Long 647.275 0,41% 31/12/2019
Trần Trọng Thắng Phó Chủ tịch HĐQT 631.461 0,40% 30/06/2022
Hà Thế Lộng Thành viên HĐQT 475.293 0,30% 24/08/2022
Phạm Quốc Hùng Phó Tổng giám đốc 344.957 0,22% 30/06/2022
Nguyễn Văn Thanh Tổng giám đốc 258.693 0,16% 30/06/2022
Bùi Thanh Tùng 253.207 0,20% 31/12/2018
Nguyễn Quang Hải 251.798 0,20% 31/12/2018
Phùng Tiến Trung 238.177 0,15% 30/06/2022
Hà Thị Hương 142.954 0,11% 31/12/2018