Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Thị Thu 2.000.000 8,09% 05/04/2022
Nguyễn Thị Lộc 1.170.600 4,74% 31/12/2021
Nguyễn Đức Quang 1.070.000 4,55% 31/12/2019
CTCP Finway 1.070.000 4,55% 13/12/2020
Bùi Đình Như 1.070.000 4,55% 31/12/2020
Hoàng Ngọc Chiến 1.070.000 4,55% 31/12/2020
Lê Đức Tự 1.070.000 4,55% 31/12/2020
Nguyễn Ngọc Hà 990.200 4,21% 09/09/2020
Trần Quốc Bình 671.900 2,85% 09/10/2018
Trần Ngọc Xuân Trang 557.100 2,37% 06/01/2021
Hà Xuân Trường Thành viên HĐQT 470.400 1,90% 30/06/2022
Phạm Hoàng Cầu Chủ tịch HĐQT 372.800 1,51% 30/06/2022
Đặng Kim Khoa 118.500 0,50% 30/06/2018
Phạm Đình Dương 20.300 0,09% 30/06/2018
Phùng Thị Diệp Linh 16.400 0,07% 30/06/2018
Nguyễn Tạ Trúc Phương 500 0,00% 18/11/2020
Tạ Thị Bích Hiền Kế toán trưởng 0 0,00% 05/10/2022
Phạm Văn Định 0 0,00% 05/10/2022
Đỗ Trọng Bách 0 0,00% 05/10/2022
Nguyễn Tuấn Anh 0 0,00% 05/10/2022