Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Đỗ Sơn Giang Thành viên HĐQT 365.081 0,19% 30/06/2022
Nguyễn Văn Dũng Chủ tịch HĐQT 303.687 0,20% 26/08/2022
Nguyễn Thị Thu Hương Phó Tổng giám đốc 256.970 0,13% 08/08/2022
Nguyễn Khắc Thành Thành viên HĐQT 211.636 0,11% 30/06/2022
Danang Investments Ltd 151.000 0,08% 25/10/2022
Nguyễn Thị Phương 72.149 0,05% 30/06/2020
Trịnh Thanh Hằng Đại diện công bố thông tin 41.609 0,02% 08/08/2022
Trịnh Hữu Thắng 14.009 0,01% 30/06/2020
Nguyễn Thị Việt Nga 7.401 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thái Anh 500 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Thanh Huyền 151 0,00% 30/06/2022
Đỗ Thị Hương 18 0,00% 31/12/2019
Nguyễn Văn Quyên 0 0,00% 01/03/2019
Tomohiro Yamaguchi 0 0,00% 28/11/2022
Goro Hoshi 0 0,00% 28/11/2022
CTCP Chứng khoán FPT 0 0,00% 07/10/2022
Công ty TNHH Đầu tư phát triển thương mại Hưng Phát 0 0,00% 20/12/2018
Nguyễn Thị Hạnh 0 0,00% 28/11/2022
Shuzo Shikata 0 0,00% 28/11/2022
Trần Thị Chinh 0 0,00% 04/11/2021