Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải 5.224.705 15,83% 30/06/2022
CTCP Đầu tư T.T.A 5.006.286 15,17% 31/12/2021
CTCP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Thừa Thiên Huế 4.360.227 13,21% 31/12/2021
CTCP Dệt may Gia Định 3.324.629 10,07% 31/12/2021
Lâm Tử Thanh 2.357.090 7,14% 31/12/2021
CTCP Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh 2.337.622 7,08% 30/06/2022
Công ty TNHH Thương mại Á Châu 618.871 1,88% 30/06/2022
Công ty TNHH Tân Á 502.331 1,67% 30/06/2020
Lê Quang Hùng 443.620 1,48% 31/12/2018
Nguyễn Ân 384.530 1,28% 31/12/2018
Nguyễn Thị Thu Hương 67.773 0,23% 30/06/2020
CTCP Garmex Sài Gòn 49.260 0,15% 31/12/2021
Nguyễn Minh Hằng Tổng giám đốc 34.148 0,10% 30/06/2022
Trần Cảnh Thông 20.000 0,07% 21/09/2018
Lê Thị Chín Thành viên Ban kiểm soát 8.372 0,03% 30/06/2022
Phan Thị Phượng Trưởng ban kiếm soát 8.370 0,03% 30/06/2022
Lâm Quan Kiều Phương 7.880 0,03% 31/12/2018
Nguyễn Thị Hồng Liên 4.050 0,01% 31/12/2018
Lê Thị Phương Thảo 3.950 0,01% 31/12/2018
Trần Thị Mỹ Hạnh Kế toán trưởng 2.274 0,01% 30/06/2022