Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI 3.190.000 22,00% 31/12/2020
Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP 2.899.550 20,00% 31/12/2021
CTCP Chứng khoán Phố Wall 2.720.400 18,76% 31/12/2021
CTCP Abey Holding 529.923 3,65% 31/12/2020
Lê Thị Ngọc Diệp Phó Giám đốc 2.100 0,01% 31/12/2021
Chu Việt Cường Phó Giám đốc 1.600 0,01% 31/12/2021
Nguyễn Kim Huyền 1.300 0,01% 31/12/2021
Trần Quốc Tuấ 0 0,00% 25/12/2017
Trần Diệu Thúy 0 0,00% 27/09/2022
Vũ Thanh Sơn 0 0,00% 27/09/2022
Phạm Diễm Hoa Thành viên HĐQT 0 0,00% 27/09/2022
Đỗ Quang Huy 0 0,00% 27/09/2022
Nguyễn Tiến Vượng 0 0,00% 27/09/2022
Dương Thị Lam Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 27/09/2022
Nguyễn Việt Hùng Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 27/09/2022
Vũ Tuấn Anh 0 0,00% 27/09/2022
Đinh Tiến Thành 0 0,00% 27/09/2022
Nguyễn Thu Hương Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 27/09/2022
CTCP Đầu tư Văn Phú - Invest 0 0,00% 06/07/2021
Hà Chi 0 0,00% 27/09/2022