Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước Giải khát Hà Nội 1.873.800 60,00% 30/06/2022
CTCP Giải pháp Công nghệ Ulatech 165.200 5,29% 18/02/2022
Vũ Anh Tuấn 1.000 0,03% 31/12/2018
Mai Thị Phương Liên Phó Giám đốc 800 0,03% 30/06/2022
Lê Thị Thanh Bình 500 0,02% 31/12/2021
Nguyễn Thị Kim Dung 0 0,00% 31/12/2014
AFC Vietnam Fund Ltd 0 0,00% 02/11/2016
Trần Minh Tuấn Thành viên HĐQT 0 0,00% 07/10/2022
Nguyễn Hải Quân Phó Giám đốc 0 0,00% 31/12/2015
Trần Phan Nguyệt Minh Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 07/10/2022
Vương Toàn 0 0,00% 31/12/2013
Đỗ Thị Hảo 0 0,00% 30/06/2013
Nguyễn Văn Hùng 0 0,00% 31/12/2016
Nguyễn Ánh Mai 0 0,00% 31/12/2016
Nguyễn Quốc Anh 0 0,00% 31/12/2016
Nguyễn Vi Anh 0 0,00% 31/12/2016
Nguyễn Hồng Hoa 0 0,00% 10/12/2014
Phạm Việt Dũng 0 0,00% 31/12/2014
Đinh Lê Anh 0 0,00% 31/12/2012
Vũ Thị Quyên Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 07/10/2022