Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Trọng Thông Chủ tịch HĐQT 77.858.046 31,83% 31/12/2022
Nguyễn Văn Tô Phó Chủ tịch HĐQT 16.553.869 6,77% 06/07/2022
Nguyễn Phương Đông 16.200.080 6,62% 03/11/2022
CTBC Vietnam Equity Fund 12.099.996 4,95% 05/12/2022
CTCP Chứng Khoán Bản Việt 11.863.364 4,85% 20/09/2022
Norges Bank 8.876.000 3,63% 05/12/2022
DC Developing Markets Strategies Public Limited Company 8.221.715 3,36% 05/12/2022
Hoàng Thị Phương Điểu 6.603.469 2,70% 31/12/2022
Venner Group Ltd 2.850.880 1,17% 06/08/2020
Wareham Group Ltd 1.137.289 0,46% 13/07/2020
Đào Hữu Khanh 663.355 0,27% 31/12/2022
Nguyễn Trọng Minh Phó Tổng giám đốc 520.442 0,21% 31/12/2022
Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust - Equity 426.200 0,17% 05/12/2022
Nguyễn Thị Xuân Lan 389.714 0,16% 31/12/2022
Nguyễn Trọng Hiếu 352.654 0,14% 16/03/2021
Trần Thu Hoài 328.087 0,13% 31/12/2019
KB Vietnam Focus Balanced Fund 300.000 0,12% 05/12/2022
Lê Thanh Hiền 147.868 0,10% 31/12/2018
Chế Đình Tương 143.994 0,09% 20/03/2019
Đỗ Văn Bình 116.414 0,08% 31/12/2018