Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Điện lực Gelex 29.684.916 76,70% 30/06/2022
Mai Thị Tố Loan 1.100.042 2,84% 30/06/2022
Công đoàn CTCP Chế tạo Điện cơ Hà Nội 1.096.275 2,83% 30/06/2022
Bùi Quốc Bảo GĐ Kế hoạch-Vật tư 23.419 0,06% 31/12/2019
Cao Thị Xiêm 15.415 0,04% 30/06/2022
Tạ Đình Lân 11.419 0,03% 31/12/2018
Nguyễn Thị Thanh Yến Giám đốc tài chính 7.422 0,02% 30/06/2022
Đoàn Văn Quý 6.166 0,02% 31/12/2018
Nguyễn Kỳ Nam 5.823 0,02% 30/06/2022
Phạm Hà Trang 5.709 0,01% 14/09/2018
Phạm Thị Minh Cúc 5.709 0,01% 31/12/2018
Đoàn Thị Hảo 5.709 0,01% 31/12/2018
Hà Tiến Lực Phó Tổng giám đốc 3.394 0,01% 30/06/2022
Phạm Thị Liên 0 0,00% 27/10/2017
Nguyễn Bạch Tuyết 0 0,00% 27/10/2017
Nguyễn Trọng Trung Thành viên HĐQT 0 0,00% 06/02/2023
CTCP Chế tạo Điện cơ Hà Nội 0 0,00% 01/06/2021
Hoàng Anh Dũng 0 0,00% 10/11/2016
CTCP Tập đoàn GELEX 0 0,00% 13/07/2018
Phạm Mạnh Hà 0 0,00% 27/10/2017