Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Lê Hải Đoàn Tổng giám đốc 7.868.000 34,88% 29/08/2022
Công ty TNHH VBP 3.999.000 17,73% 31/12/2021
Lê Văn Anh 2.080.100 9,22% 23/07/2021
Tập đoàn Bảo Việt 1.987.031 8,81% 31/12/2021
Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn VBP 1.141.000 5,06% 31/12/2021
Võ Văn Mai 793.447 3,52% 30/06/2022
Nguyễn Duy Nguyên 458.600 2,03% 31/12/2021
Hoàng Thanh Phúc Phó Tổng giám đốc 6.663 0,03% 31/12/2021
Nguyễn Thị Xuân 0 0,00% 05/10/2022
Vladislav Savkins 0 0,00% 05/10/2022
Trịnh Minh Hoàng 0 0,00% 05/10/2022
Trần Thị Phương Thảo Kế toán trưởng 0 0,00% 05/10/2022
Đinh Thị Huyền Trang 0 0,00% 31/12/2017
Ngô Tuấn Anh Giám đốc 0 0,00% 16/03/2011
Võ Sĩ Hùng 0 0,00% 03/11/2016
Tôn Thị Bích Phượng 0 0,00% 31/12/2015
Bùi Thị Kim Đính 0 0,00% 31/12/2015
Nguyễn Trung Huy 0 0,00% 31/12/2015
David Đỗ 0 0,00% 05/10/2022
Trần Thanh Tuấn Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 05/10/2022