Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Sông Đà 9 10.710.000 51,00% 31/12/2021
Công ty TNHH Dalat 2.050.000 9,76% 03/12/2018
Trịnh Thị Thúy 1.040.000 4,95% 30/06/2020
Phạm Thị Thu Hà 1.040.000 4,95% 21/09/2022
CTCP Hạ tầng Gelex 840.962 4,00% 13/01/2021
Hà Ngọc Phiếm 115.000 0,55% 31/12/2019
Bùi Vi Dương 46.620 0,22% 30/06/2020
Bùi Thị Mai Hương 28.240 0,13% 31/12/2018
Đỗ Văn Hà 10.000 0,05% 30/06/2020
Bùi Trọng Cẩn Thành viên HĐQT 5.302 0,03% 30/06/2022
Phùng Xuân Hưng 3.000 0,01% 31/12/2021
Nguyễn Thị Hồng Ánh 60 0,00% 30/06/2020
Huỳnh Quang Hiếu 0 0,00% 08/06/2018
Trần Thanh Hà 0 0,00% 02/07/2018
Vũ Tiến Hưng 0 0,00% 03/10/2022
Nguyễn Đức Lương Thành viên HĐQT 0 0,00% 03/10/2022
Nguyễn Đức Nang 0 0,00% 31/12/2014
Nguyễn Tiến Hải 0 0,00% 03/10/2022
Nguyễn Đức Thọ 0 0,00% 03/10/2022
Trần Thị Len Thành viên HĐQT 0 0,00% 03/10/2022