Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Julie Nga Thien Lam 0 0,00% 22/09/2015
Vietnam Investment Property Holdings Ltd 0 0,00% 04/07/2016
CTCP Tập đoàn Hòa Phát 0 0,00% 17/05/2018
Vietnam Infratructure Investment Ltd 0 0,00% 21/07/2015
Vietnam Infrastructure Holding Ltd 0 0,00% 21/07/2015
Harding Loevner Funds Inc - Frontier Emerging Markets Portfolio 0 0,00% 31/12/2016
J.P. Morgan Vietnam Opportunities Fund 0 0,00% 31/12/2016
Acadian Frontier Markets Equity Fund 0 0,00% 31/12/2016
Tạ Thị Hằng 0 0,00% 09/01/2020
The CH/SE Asia Investment Holdings (Singapore) PTE. Ltd 0 0,00% 19/09/2016
Macquarie Bank Ltd 0 0,00% 31/12/2014
Andy Ho 0 0,00% 30/07/2015
Nguyễn Thị Thanh Vân 0 0,00% 30/06/2015
Chu Quang Vũ 0 0,00% 31/12/2007
Trương Nữ Minh Ngọc 0 0,00% 27/01/2023
Phan Thị Thùy Trang 0 0,00% 27/01/2023
Thái Thị Lộc Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 27/01/2023
FTIF - Templeton Frontier Markets Fund 0 0,00% 01/03/2016
Indochina Capital Vietnam Holdings Ltd 0 0,00% 31/12/2014
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 0 0,00% 01/03/2016