Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Nhật Phương 0 0,00% 24/06/2016
CTCP Đầu tư CMC 0 0,00% 14/06/2016
Lê Thị Tuyết Nhung 0 0,00% 24/06/2016
Ngô Trọng Quang 0 0,00% 24/06/2016
Ngô Trọng Vinh 0 0,00% 24/06/2016
Nguyễn Thị La 0 0,00% 24/06/2016
Ngô Phương Anh 0 0,00% 24/06/2016
Tôn Thất Điểu 0 0,00% 06/12/2022
Vũ Lã Ngọc Hân Thành viên HĐQT 0 0,00% 06/12/2022
Nguyễn Thị Thanh Hà 0 0,00% 06/12/2022
Phạm Văn Huy Tổng giám đốc 0 0,00% 06/12/2022
Bùi Xuân Hồi 0 0,00% 06/12/2022
Hồ Phú Cường Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 06/12/2022
CTCP In sách giáo khoa Hòa Phát 0 0,00% 25/03/2021
Nguyễn Việt Thắng 0 0,00% 07/11/2016
Đinh Quốc Đại 0 0,00% 06/12/2022
Nguyễn Phước Cao Hùng 0 0,00% 06/12/2022
Phạm Duy Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 06/12/2022
Nguyễn Thị Dung 0 0,00% 03/01/2020
Phạm Quang Hòa 0 0,00% 03/01/2020