Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Đặng Thành Tâm Chủ tịch HĐQT 113.666.666 14,81% 15/07/2022
CTCP Tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc 62.255.783 8,11% 21/09/2022
CTCP Đầu tư Vinatex - Tân Tạo 34.249.852 4,46% 04/10/2022
Trần Thu Thảo 17.342.200 3,01% 05/10/2021
Nguyễn Hồng Nhung 17.132.680 2,98% 05/10/2021
Trịnh Bảo Duy Tân 15.912.450 2,76% 05/10/2021
Lê Thị Anh 15.026.680 2,61% 05/10/2021
Huỳnh Tấn Thập 15.000.000 2,61% 05/10/2021
CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư SGI 15.000.000 2,61% 05/10/2021
Vietnam Enterprise Investments Ltd 13.580.200 2,36% 29/04/2022
Đặng Nguyễn Quỳnh Anh Thành viên HĐQT 13.333.333 1,74% 04/10/2022
Amersham Industries Ltd 9.561.100 1,66% 29/04/2022
CTBC Vietnam Equity Fund 8.500.000 1,48% 29/04/2022
DC Developing Markets Strategies Public Limited Company 5.000.000 0,87% 29/04/2022
Norges Bank 4.530.000 0,79% 29/04/2022
Wareham Group Ltd 2.180.000 0,38% 29/04/2022
Grinling International Ltd 1.000.000 0,17% 29/04/2022
Balestrand Ltd 890.000 0,15% 21/02/2022
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận thị trường Việt Nam 658.540 0,11% 04/04/2022
Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust - Equity 468.000 0,08% 29/04/2022