Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Đào Ngọc Bảo Phương 2.500.000 17,70% 31/12/2021
Bùi Thị Thanh Thuần 2.340.745 16,58% 31/12/2021
Trần Lê Diệp Thúy 1.800.000 12,75% 31/12/2021
Hoàng Sơn Điền 1.800.000 12,75% 31/12/2021
Lê Thị Hoài Thanh 1.559.396 11,04% 31/12/2021
Nguyễn Ngọc Viễn Đông 1.500.000 10,62% 31/12/2021
Trần Thị Bích Ngọc 1.500.000 10,62% 31/12/2021
CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội 161.530 1,14% 31/12/2021
CTCP Tập đoàn Capella 65.050 0,46% 31/12/2021
Bùi Thị Vân Anh 21.080 0,15% 31/12/2021
Đinh Quang Hoàn 1.000 0,01% 25/05/2020
Vũ Thị Bích Hiền 0 0,00% 09/12/2022
Mai Minh Phương Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 09/12/2022
Phạm Phú Quốc 0 0,00% 09/12/2022
Nguyễn Văn Dũng 0 0,00% 09/12/2022
Trần Thị Thanh Thủy 0 0,00% 09/12/2022
Trần Thị Thùy Trang Thành viên HĐQT 0 0,00% 09/12/2022
Trần Kim Ánh 0 0,00% 31/12/2012
Võ Thị Vân Lam 0 0,00% 31/12/2012
Trần Minh Nhật 0 0,00% 02/03/2012