Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Khải Hoàn Chủ tịch HĐQT 143.664.000 31,97% 31/12/2022
Trần Thị Thu Hương 57.084.300 12,70% 31/12/2022
Phan Tuấn Nghĩa 24.449.247 5,44% 14/10/2022
Nguyễn Thị Nhàn 22.035.878 4,90% 20/05/2022
Phan Thị Ngọc Yên 11.394.090 2,54% 29/11/2021
Nguyễn Ngọc Lan Phương 11.374.420 2,53% 29/11/2021
Nguyễn Mỹ Linh 11.216.920 2,50% 29/11/2021
Trương Minh Rạng 11.200.890 2,49% 29/11/2021
Lê Minh Anh 11.075.300 2,46% 29/11/2021
Nguyễn Thị Thùy 10.186.790 2,27% 29/11/2021
Công ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Ngọc Tân 10.000.000 2,23% 29/11/2021
Nguyễn Thị Hoài Quyên 7.466.200 1,66% 29/11/2021
Đinh Thị Nhật Hạnh Tổng giám đốc 5.448.000 1,21% 31/12/2022
Võ Công Sơn Thành viên HĐQT 4.448.000 0,99% 31/12/2022
Nguyễn Thế Khoa 4.448.000 0,99% 31/12/2022
Nguyễn Thị Lệ Thúy 4.448.000 0,99% 31/12/2022
Phùng Quang Hải Thành viên HĐQT 1.612.000 0,36% 31/12/2022
Nguyễn Thế Trung 300.000 0,07% 31/12/2021
Lê Thị Như Ca 194.934 0,04% 31/12/2022
Phạm Thị Minh Phụ Thành viên HĐQT 191.639 0,04% 31/12/2022