Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Tập Đoàn T&D Group 4.455.369 85,68% 31/12/2022
Nguyễn Thị Thanh Thúy 234.000 4,50% 17/08/2021
Đinh Văn Hương 215.000 4,13% 14/04/2021
Phạm Văn Miên 97.200 1,87% 31/12/2018
CTCP Tập đoàn Thành Thái 184 0,00% 23/03/2022
Trần Trung Hiếu Thành viên HĐQT 0 0,00% 21/03/2023
Nguyễn Thị Hải Yến Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 21/03/2023
Nguyễn Thanh Tùng 0 0,00% 25/05/2009
Trần Thị Huệ 0 0,00% 09/10/2009
Phạm Văn Thìn 0 0,00% 31/12/2012
Phạm Tiến Trung 0 0,00% 10/09/2009
Phạm Hữu Nha 0 0,00% 31/12/2012
Phan Thị Minh Nguyệt 0 0,00% 31/12/2016
Phạm Thị Minh Hạnh 0 0,00% 31/12/2016
Mạc Thị Nhung Kế toán trưởng 0 0,00% 23/02/2016
Đoàn Trung Hà 0 0,00% 11/08/2021
Đỗ Văn Thanh 0 0,00% 31/03/2017
Tạ Kim Chi 0 0,00% 11/01/2022
Trần Tuấn Linh 0 0,00% 11/01/2022
Phạm Khánh Chi Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 11/01/2022