Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty lắp máy Việt Nam - CTCP 542.750 36,18% 31/12/2020
Vũ Hoàng Tùng Thành viên HĐQT 286.350 19,09% 31/12/2020
Hoàng Hữu Hải 274.546 18,30% 31/12/2020
Vũ Thị Thúy Giang 255.000 17,00% 31/12/2020
Hoàng Văn Lít Tổng giám đốc 45.555 3,04% 31/12/2020
Trần Trung Hiếu 13.899 0,93% 22/06/2018
Lê Văn Định Chủ tịch HĐQT 10.633 0,71% 31/12/2019
Nguyễn Đình Bảo 10.000 0,67% 30/06/2018
Nguyễn Thành Đại Phó Tổng giám đốc 5.000 0,33% 30/06/2018
Nguyễn Sỹ Thành Thành viên HĐQT 5.000 0,33% 31/12/2019
Vũ Anh Tuấn Thành viên HĐQT 4.844 0,32% 31/12/2019
Ngô Hương Lan 3.333 0,22% 30/06/2018
Lê Tuấn Anh Trưởng ban kiếm soát 2.000 0,13% 31/12/2019
CTCP Chứng khoán VPBank 77 0,01% 31/12/2020
CTCP Lắp máy - Thí nghiệm Cơ Điện 55 0,00% 31/12/2020
CTCP Chứng khoán An Bình 11 0,00% 31/12/2020
CTCP Chứng Khoán Bản Việt 0 0,00% 31/12/2013
Công ty TNHH Trọng Hiên 0 0,00% 31/12/2014
CTCP Chứng khoán SSI 0 0,00% 31/12/2015
CTCP Lilama - Thí nghiệm cơ điện 0 0,00% 31/12/2013