Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 16.524.000 51,00% 31/12/2021
Trần Phạm Thùy Vy 36.624 0,11% 30/06/2022
Đoàn Thị Tám Đại diện công bố thông tin 20.000 0,06% 30/06/2022
Huỳnh Thị Ngọc Toàn 4.500 0,01% 23/03/2020
Vũ Hoàng Chương 3.669 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thúy Vân Thành viên Ban kiểm soát 3.600 0,01% 30/06/2022
Phạm Thị Kim Hồng Kế toán trưởng 2.440 0,01% 30/06/2022
Phạm Hữu Hiệp 910 0,00% 30/06/2022
FTIF - Templeton Frontier Markets Fund 0 0,00% 22/02/2012
Phạm Quốc Đại Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 05/10/2022
Trương Thị Trâm Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 05/10/2022
Hà Phước Dư Thành viên HĐQT 0 0,00% 05/10/2022
Nguyễn Xuân Bắc 0 0,00% 05/10/2022
Lê Đình Vỹ Thành viên HĐQT 0 0,00% 09/07/2019
Cao Thành Tín Tổng giám đốc 0 0,00% 05/10/2022
Hầu Dương Cát 0 0,00% 22/02/2012
Phạm Thị Hồng Hội 0 0,00% 22/02/2012
Trịnh Thị Bạch Yến 0 0,00% 22/02/2012
Đàm Doãn Chương 0 0,00% 22/02/2012
APS Fund 0 0,00% 22/02/2012