Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Lê Ngọc Long 203.500 13,57% 05/01/2022
Bùi Thị Mỹ Cảnh 170.000 11,33% 11/01/2022
Nguyễn Minh Hoàn 150.000 10,00% 31/12/2020
Nguyễn Thị Minh Phương Thành viên HĐQT 109.500 7,30% 05/01/2022
Phan Thị Tố Duyên Chủ tịch HĐQT 109.500 7,30% 05/01/2022
Kim Văn Hùng 74.000 4,93% 17/12/2020
Phan Thị Hồng Ngọc 100 0,01% 30/06/2021
Tô Thành Cương 100 0,01% 31/12/2018
Ngô Quỳnh Trang 0 0,00% 24/05/2021
Nguyễn Phú Cường 0 0,00% 22/06/2021
Vũ Thị Dung Phó Giám đốc 0 0,00% 09/12/2022
Vũ Mai Anh 0 0,00% 09/12/2022
Nguyễn Quyết Tâm 0 0,00% 09/12/2022
Vũ Nguyễn Minh Tuân Giám đốc tài chính 0 0,00% 09/12/2022
Mai Thị Thu Hà 0 0,00% 11/01/2022
Bùi Thị Hương Lan Thành viên HĐQT 0 0,00% 09/12/2022
Phạm Tuấn Minh Thành viên HĐQT 0 0,00% 09/12/2022
Nguyễn Thị Ngọc Hà 0 0,00% 09/12/2022
Lê Thu Hà 0 0,00% 09/12/2022
Đỗ Đức Hạnh Phó Giám đốc 0 0,00% 09/12/2022