Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Đỗ Thị Hải Yến 0 0,00% 04/12/2022
Ksor Chrao Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 04/12/2022
Vũ Hoàng Hải Triều 0 0,00% 04/12/2022
Nguyễn Tiến Đạt Kế toán trưởng 0 0,00% 04/12/2022
Bùi Gia Hướng 0 0,00% 11/01/2022