Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Hiệp hội mía đường Lam Sơn 15.635.190 22,34% 30/06/2021
CTCP Thương Mại và Đầu tư Thăng Long Hà Nội 4.533.116 6,48% 31/12/2020
Lê Thị Phương Thảo 2.802.505 4,00% 30/06/2022
Lê Thị Phương Linh 2.591.046 3,70% 31/12/2018
Lê Văn Tam 2.386.180 3,41% 05/09/2022
Lê Văn Tiến 1.788.692 2,56% 31/12/2019
Lê Trung Thành Phó Chủ tịch HĐQT 1.655.052 2,36% 30/06/2022
CTCP Đầu Tư và Phát triển Lam Sơn - Như Xuân 923.435 1,32% 04/09/2018
Lê Văn Tân Chủ tịch HĐQT 916.080 1,31% 05/09/2022
Lê Thanh Tùng 597.050 0,85% 30/06/2022
Lê Thị Tâm 278.150 0,40% 30/06/2021
Lê Thị Tiến 86.512 0,12% 31/12/2018
Lê Văn Quang Phó Tổng giám đốc 66.750 0,10% 30/06/2022
Đỗ Văn Mạnh 21.250 0,03% 31/12/2019
Lê Văn Vinh 20.000 0,03% 30/06/2022
Lê Bá Chiều Phó Tổng giám đốc 12.240 0,02% 30/06/2022
Nguyễn Xuân Lam Phó Tổng giám đốc 10.137 0,01% 30/06/2022
Lê Thị Huệ Thành viên HĐQT 10.075 0,01% 30/06/2022
Lê Thanh Hải 10.000 0,01% 30/06/2022
Lê Thị Tình 9.055 0,01% 31/12/2018