Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Ngân hàng TMCP Quân Đội 303.445.402 79,73% 19/10/2022
Trần Hải Hà 1.311.576 0,49% 30/06/2022
Lê Viết Hải Chủ tịch HĐQT 555.170 0,15% 06/10/2022
Vũ Thành Trung Phó Chủ tịch HĐQT 460.000 0,12% 31/08/2022
Lê Văn Tuấn 350.000 0,09% 09/09/2022
Nguyễn Minh Hằng Thành viên HĐQT 250.045 0,07% 24/08/2022
Nguyễn Kim Chung Giám đốc tài chính 192.819 0,05% 26/09/2022
Trần Thị Kim Thanh Thành viên HĐQT 170.000 0,04% 15/09/2022
Lê Thành Nam Phó Tổng giám đốc 114.084 0,03% 07/09/2022
Công đoàn cơ sở Thành viên CTCP Chứng khoán MB 113.000 0,03% 31/08/2022
Nguyễn Văn Học Kế toán trưởng 83.000 0,02% 15/09/2022
Nguyễn Thị Việt Oanh 80.000 0,03% 31/12/2021
Trần Thị Thanh Huyền 68.795 0,02% 16/09/2022
Nguyễn Thị Diệp Quỳnh Thành viên Ban kiểm soát 51.455 0,01% 23/11/2022
Vũ Thị Hương Thành viên Ban kiểm soát 43.000 0,01% 09/09/2022
CTCP Chứng khoán MB 30.441 0,01% 04/08/2022
Đặng Thúy Dung 27.500 0,02% 31/12/2018
Nguyễn Thị Bích Thủy 15.000 0,01% 31/12/2021
Bùi Thanh Thủy 13.041 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Xuân Cường Phó Tổng giám đốc 7.500 0,00% 30/06/2022