Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Hoàng Minh Tú 3.560 0,00% 30/06/2022
Phùng Thị Thanh Hà Phó Tổng giám đốc 3.172 0,00% 22/07/2022
Phạm Thị Hoa Trưởng ban kiếm soát 89 0,00% 30/06/2022
Hoàng Minh Tuấn 0 0,00% 27/11/2022
Bùi Thị Hồng Hạnh 0 0,00% 31/12/2017
Hồ Anh Dũng 0 0,00% 27/11/2022
Phạm Thị Minh Tâm 0 0,00% 27/11/2022
Chu Hải Công 0 0,00% 27/11/2022
Nguyễn Ngọc Kế 0 0,00% 27/11/2022
Nguyễn Thúy Hằng 0 0,00% 31/12/2016
Đoàn Kim Dung 0 0,00% 31/12/2016
Nguyễn Thanh Bình 0 0,00% 31/12/2016
Cao Thị Thúy Nga 0 0,00% 31/12/2017
Lê Quốc Minh 0 0,00% 27/11/2022
Phạm Thế Anh 0 0,00% 31/12/2017
Phan Phương Anh Tổng giám đốc 0 0,00% 27/11/2022