Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP CIC39 3.485.150 32,01% 30/06/2022
CTCP Đầu tư xây dựng Phước Tiến 1.502.600 13,80% 30/06/2022
Hợp tác xã Phúc Tài 1.328.080 12,20% 31/12/2020
Võ Văn Lãnh Chủ tịch HĐQT 965.260 8,86% 30/06/2022
Công đoàn cơ sở CTCP CIC39 800.000 7,35% 12/10/2021
Công đoàn CTCP CIC39 600.000 5,51% 08/09/2021
CTCP Miền Đông 564.250 5,18% 30/06/2021
Nguyễn Lương Quân 540.007 4,96% 31/12/2019
Lê Ngọc Đệ 500.000 4,59% 18/03/2019
Trần Nguyên Dũng 7.013 0,06% 31/12/2019
Nguyễn Công Thạnh 5.380 0,05% 31/12/2019
Trương Thị Trinh 1.381 0,01% 30/06/2022
Võ Đức Lợi 400 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Văn Minh Phó Tổng giám đốc 19 0,00% 20/06/2022
Tống Thị Kim Thoa 0 0,00% 29/09/2016
Lê Thị Thảo 0 0,00% 17/09/2014
Lê Thị Minh 0 0,00% 13/12/2017
Dương Văn Vinh 0 0,00% 04/12/2017
Lại Thị Nhật Minh 0 0,00% 24/11/2017
Nguyễn Đức Luận 0 0,00% 30/06/2014