Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Phan Thế Thành 0 0,00% 07/12/2022
Công ty TNHH MTV Hóa Nhựa Đà Nẵng 0 0,00% 16/08/2017
Hoàng Lê Sơn Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 07/12/2022
Nguyễn Huy Cường 0 0,00% 07/12/2022
Nguyễn Thế Lâm Thành viên HĐQT 0 0,00% 07/12/2022
Nguyễn Thị Kim Dung 0 0,00% 14/12/2016
Trương Văn Năm 0 0,00% 31/12/2015
Phạm Xuân Tuyến 0 0,00% 22/03/2012
Phan Thùy Dương 0 0,00% 22/03/2012
Đinh Dũng 0 0,00% 06/06/2014
Nguyễn Thị Thu Thảo 0 0,00% 31/12/2013
Lê Quang Lực 0 0,00% 31/12/2013
Nguyễn Quốc Khánh 0 0,00% 22/03/2012
Đoàn Ngọc Cương 0 0,00% 09/03/2015
Nguyễn Thanh Hải 0 0,00% 22/03/2012
Phan Thị Túy Vân 0 0,00% 22/03/2012
Phạm Khắc Sơn 0 0,00% 14/09/2009
Nguyễn Thị Trà My 0 0,00% 09/03/2015
CTCP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng 0 0,00% 22/01/2021
Công ty TNHH Tokai Sand Việt Nam 0 0,00% 12/04/2021