Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Văn Hoàng Thành viên HĐQT 1.131.196 15,17% 31/12/2022
Nguyễn Thị Tú Quỳnh 1.130.000 15,16% 31/12/2022
Nguyễn Thị Phương Trâm Thành viên Ban kiểm soát 757.972 10,17% 31/12/2022
Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP 678.501 9,10% 31/12/2022
Hoàng Ngọc Hoài Phong Tổng giám đốc 625.266 8,39% 31/12/2022
Nguyễn Minh Ngọc Phó tổng giám đốc tài chính 205.028 2,75% 07/10/2021
Nguyễn Thị Kim Dung Phó Tổng giám đốc 158.382 2,40% 05/01/2019
Nguyễn Thị Phương Thảo 124.492 1,89% 05/01/2019
Trần Duy Minh 116.823 1,77% 05/01/2019
Lê Tuấn Thanh 104.102 1,58% 05/01/2019
Phan Thị Minh Tâm Chủ tịch HĐQT 96.505 1,29% 31/12/2022
Tôn Thất Tâm Phó Tổng giám đốc 45.953 0,70% 31/12/2018
Mai Phương Thảo 37.631 0,50% 31/12/2022
Vũ Hoài Anh 22.606 0,34% 31/12/2018
Lê Thị Thu 20.014 0,30% 31/12/2018
CTCP Dược Medipharco 4.600 0,06% 31/12/2022
Yamamoto Kenji 4.000 0,06% 05/04/2018
Trần Thị Vân Anh Trưởng ban kiếm soát 1.196 0,02% 31/12/2022
Nguyễn Phan Xuân Anh 450 0,01% 31/12/2022
Vũ Thị Cẩm Nhung 0 0,00% 30/06/2016