Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Công ty TNHH Rồng Thái Bình Dương 55.110.190 10,73% 02/12/2021
CTCP Quản lý Quỹ đầu tư Lighthouse 23.565.025 3,59% 17/02/2022
Công ty TNHH Sản xuất - Xuất nhập khẩu - Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hoàng Vũ 22.800.000 3,47% 17/02/2022
CTCP Thương mại Sản xuất Độc Lập 22.800.000 3,47% 17/02/2022
CTCP Kim Phong Bảo 22.800.000 3,47% 17/02/2022
Công ty TNHH Kinh doanh dịch vụ Bất động sản Thăng Long 22.788.355 3,47% 17/02/2022
Công ty TNHH Anh Quốc SG 22.700.000 3,46% 17/02/2022
Nguyễn Quốc Toàn Chủ tịch HĐQT 21.879.019 3,33% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thanh Vân 21.866.685 3,33% 30/06/2022
Nguyễn Chấn 21.121.904 3,22% 30/06/2022
CTCP Đầu tư Thương mại Cửu Long Residence 20.600.000 3,14% 17/02/2022
Nguyễn Quốc Mỹ Phó Chủ tịch HĐQT 18.728.617 2,85% 30/06/2022
Phan Đình Tân Phó Chủ tịch HĐQT 12.416.252 1,89% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thu Hà 8.748.230 1,33% 30/06/2022
Đỗ Anh Thư Thành viên HĐQT 2.172.573 0,33% 30/06/2022
Trần Ngọc Tâm Tổng giám đốc 2.098.070 0,32% 30/06/2022
Công ty TNHH M8 2.000.000 0,30% 17/02/2022
Trần Khải Hoàn Phó Tổng giám đốc 1.830.750 0,28% 30/06/2022
Nguyễn Danh Thiết Phó Tổng giám đốc 1.039.398 0,16% 30/06/2022
Hoàng Việt Cường Phó Tổng giám đốc 970.214 0,15% 30/06/2022