Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Công ty TNHH Rồng Thái Bình Dương 71.061.228 8,40% 19/10/2022
CTCP Quản lý Quỹ đầu tư Lighthouse 23.565.025 2,78% 17/02/2022
Công ty TNHH Sản xuất - Xuất nhập khẩu - Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hoàng Vũ 22.800.000 2,69% 17/02/2022
CTCP Thương mại Sản xuất Độc Lập 22.800.000 2,69% 17/02/2022
CTCP Kim Phong Bảo 22.800.000 2,69% 17/02/2022
Công ty TNHH Kinh doanh dịch vụ Bất động sản Thăng Long 22.788.355 2,69% 17/02/2022
Công ty TNHH Anh Quốc SG 22.700.000 2,68% 17/02/2022
Nguyễn Quốc Toàn Chủ tịch HĐQT 21.879.019 2,58% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thanh Vân 21.866.685 2,58% 30/06/2022
Nguyễn Chấn 21.121.904 2,50% 30/06/2022
CTCP Đầu tư Thương mại Cửu Long Residence 20.600.000 2,43% 17/02/2022
Nguyễn Quốc Mỹ Phó Chủ tịch HĐQT 18.728.617 2,21% 30/06/2022
Phan Đình Tân Phó Chủ tịch HĐQT 12.416.252 1,47% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thu Hà 8.748.230 1,03% 30/06/2022
Đỗ Anh Thư Thành viên HĐQT 2.172.573 0,26% 30/06/2022
Trần Ngọc Tâm Tổng giám đốc 2.098.070 0,25% 30/06/2022
Công ty TNHH M8 2.000.000 0,24% 17/02/2022
Trần Khải Hoàn Phó Tổng giám đốc 1.830.750 0,22% 30/06/2022
Nguyễn Danh Thiết Phó Tổng giám đốc 1.039.398 0,12% 30/06/2022
Hoàng Việt Cường Phó Tổng giám đốc 970.214 0,11% 30/06/2022