Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Xuân Quang Chủ tịch HĐQT 45.452.851 11,87% 20/09/2022
Ibeworth Pte.Ltd 31.365.866 8,19% 30/06/2022
CTCP Đầu tư Thái Bình 22.560.119 5,89% 01/07/2022
Nguyễn Thị Bích Ngọc 18.340.867 4,79% 30/06/2022
Trần Thanh Phong Phó Chủ tịch HĐQT 16.732.098 4,37% 30/06/2022
NTAsian Discovery Master Fund 16.061.900 4,65% 03/09/2021
PYN Elite Fund (Non-Ucits) 15.488.400 4,04% 08/12/2021
KIM Vietnam Growth Equity Fund 8.817.240 2,55% 03/09/2021
Matthews Emerging Asia Fund 8.711.871 3,05% 29/11/2018
International Finance Corporation 8.388.000 2,94% 27/02/2018
Lê Thị Tuyết Thanh 8.318.000 2,41% 03/09/2021
TMAM Vietnam Equity Mother Fund 6.685.092 1,94% 03/09/2021
Nam Viet Ltd 6.420.420 2,25% 27/02/2018
CTBC Vietnam Equity Fund 6.400.077 1,67% 10/05/2022
Hanoi Investments Holdings Ltd 5.523.028 1,44% 10/05/2022
DC Developing Markets Strategies Public Limited Company 5.200.314 1,36% 10/05/2022
Norges Bank 4.905.866 1,28% 10/05/2022
Cao Tấn Thạch Thành viên HĐQT 4.756.040 1,24% 07/07/2022
Vietnam Holding Ltd 3.913.000 1,13% 03/09/2021
Ngô Thị Ngọc Liễu 2.784.654 0,73% 30/06/2022