Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Swiftcurrent Partner, L.P 0 0,00% 13/02/2014
Nguyễn Thị Phương Hiếu 0 0,00% 31/12/2015
Vietnam Azalea Fund Ltd 0 0,00% 04/07/2016
Chad Ryan Ovel Thành viên HĐQT 0 0,00% 03/12/2022
ASPL V6 Ltd 0 0,00% 03/11/2016
Swiftcurrent Offshore Master, Ltd 0 0,00% 13/02/2014
Mekong Holdings Inc. 0 0,00% 13/02/2014
Nguyễn Huy Đức Giám đốc tài chính 0 0,00% 15/11/2022
Phạm Brian Quan 0 0,00% 03/12/2022
Yip Chong Kuan 0 0,00% 03/12/2022
Linson Lim Soon Kooi 0 0,00% 03/12/2022
Nguyễn Thị Ngọc Lan 0 0,00% 06/10/2015
CTCP Đầu tư Nam Long 0 0,00% 01/04/2021
Timothy Thien Chau 0 0,00% 03/12/2022
Lai Voon Hon 0 0,00% 03/12/2022
Nguyễn Đức Thuấn Thành viên HĐQT 0 0,00% 03/12/2022
Ziang Tony Ngo Thành viên HĐQT 0 0,00% 19/11/2013
Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Phát triển Nam Khang 0 0,00% 30/06/2021
Nguyễn Thị Ngọc Dung 0 0,00% 12/04/2013
Nguyễn Vĩnh Trân 0 0,00% 31/12/2014