Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Novagroup 572.929.310 29,38% 29/12/2022
CTCP Diamond Properties 203.102.259 10,41% 12/12/2022
Bùi Thành Nhơn Chủ tịch HĐQT 96.765.729 4,96% 12/12/2022
Bùi Cao Nhật Quân 78.242.008 4,01% 12/12/2022
Bùi Xuân Huy 72.598.434 3,72% 30/06/2022
Cao Thị Ngọc Sương 54.368.710 2,79% 30/11/2022
Nguyễn Hiếu Liêm 40.239.581 2,06% 21/01/2020
Thái Ngọc Quý 33.935.766 3,44% 16/05/2018
Nguyễn Như Pho 32.671.360 3,31% 27/03/2018
Lê Thanh Liêm 22.351.000 2,27% 16/05/2018
Credit Suisse AG, Singapore Branch 18.263.340 1,85% 27/03/2018
Hoàng Thu Châu Thành viên HĐQT 6.342.869 0,33% 19/01/2023
Công đoàn Cơ sở CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va 3.943.008 0,20% 31/12/2021
Trần Thị Thanh Vân 1.876.729 0,10% 31/12/2020
Lương Thị Thu Hương 783.060 0,08% 31/12/2018
Võ Thị Cao Ly 665.093 0,03% 30/06/2022
Huỳnh Minh Lâm Kế toán trưởng 606.250 0,03% 30/06/2022
Phan Lê Hòa 511.266 0,05% 31/12/2018
Nguyễn Thị Xuân Dung 481.303 0,02% 31/12/2021
Citigroup Global Markets Ltd 379.550 0,02% 19/11/2020