Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Thành Trung 0 0,00% 06/04/2022
Nguyễn Thanh Tùng 0 0,00% 25/12/2018
Dương Trọng Nghĩa 0 0,00% 29/11/2022
Bùi Diệu Út Hường 0 0,00% 29/11/2022
Phạm Đỗ Huy Cường 0 0,00% 29/11/2022
Trần Thị Trang Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 29/11/2022
Hà Văn Thắm 0 0,00% 31/12/2015
Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo 0 0,00% 31/12/2015
CTCP Thương mại, Đầu tư và Xây dựng Thành Đông 0 0,00% 06/01/2015
Công ty TNHH VNT 0 0,00% 26/05/2014
CTCP Quản lý Quỹ đầu tư FPT 0 0,00% 26/03/2012
CTCP Đầu Tư và Thương Mại Vneco Hà Nội 0 0,00% 26/05/2014
CTCP Đầu tư và Xây dựng Bảo Minh 0 0,00% 26/05/2014
CTCP Đầu tư và Xây dựng Sông Đà 0 0,00% 11/12/2014
CTCP Bảo Linh 0 0,00% 26/05/2014
Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Tràng Tiền - Nha Trang 0 0,00% 31/12/2013
Nguyễn Minh Hạnh 0 0,00% 06/04/2022
Nguyễn Mai Phương 0 0,00% 29/11/2022
Mai Hữu Đạt 0 0,00% 29/11/2022
Nguyễn Thị Phương Thảo 0 0,00% 29/11/2022