Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP - Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex 3.450.202 30,00% 31/12/2020
Phạm Minh Tâm Chủ tịch HĐQT 1.200.000 10,43% 30/06/2022
Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex 1.150.066 10,00% 31/12/2020
Lê Thị Minh 287.713 2,50% 30/06/2022
Lê Quốc Bình Thành viên HĐQT 281.702 2,45% 30/06/2022
Nghiêm Văn Cương Phó Tổng giám đốc 203.696 1,77% 31/12/2019
Vũ Duy Hải Thành viên HĐQT 68.410 0,59% 30/06/2022
Phạm Thành Công Thành viên HĐQT 41.925 0,36% 30/06/2022
Đào Nam Hải 38.334 0,33% 30/06/2022
Bùi Văn Quang 30.010 0,26% 31/12/2019
Lê Hồng Thụy 20.040 0,17% 30/06/2022
Lê Huy Thành Kế toán trưởng 11.225 0,10% 30/06/2022
Trần Công Hữu Tổng giám đốc 6.709 0,06% 30/06/2022
Phạm Thị Thanh Mai 6.500 0,06% 30/06/2022
Đinh Viết Tiến Trưởng ban kiếm soát 4.735 0,04% 30/06/2022
Phạm Thị Kim Chi Phó Tổng giám đốc 4.280 0,04% 30/06/2022
Lưu Thị Việt Hương Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 25/07/2017
Nguyễn Thị Phượng 0 0,00% 25/07/2017
Ngô Quang Toàn 0 0,00% 01/10/2022
Nguyễn Linh Chung Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 01/10/2022