Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Vân Anh 0 0,00% 31/12/2016
Liu Yongxin 0 0,00% 06/12/2022
Cheung Yip Sang Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 06/12/2022
Wu Zhijun Phó Giám đốc 0 0,00% 06/12/2022
Liu Xiao Dong 0 0,00% 06/12/2022
Đỗ Anh Tuấn 0 0,00% 06/12/2022
Nguyễn Đức Việt 0 0,00% 06/12/2022
Nguyễn Đức Dân 0 0,00% 06/12/2022
Yoon Kwon Seok Thành viên HĐQT 0 0,00% 06/12/2022
Giang Nhược Trì Thành viên HĐQT 0 0,00% 06/12/2022
Nguyễn Thành Đôn 0 0,00% 31/12/2016
ENN Energy Holdings Limited 0 0,00% 16/07/2021
Nguyễn Thị Thu Hường 0 0,00% 31/12/2011
Gao Zhixin Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 06/12/2022
Bùi Xuân Năng 0 0,00% 06/12/2022
Cheung Yipsang 0 0,00% 06/12/2022
Nguyễn Quyết Thắng 0 0,00% 06/12/2022
Wang Xin 0 0,00% 06/12/2022
Cao Lệ Thu Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 06/12/2022
Yang Xing Qiong 0 0,00% 06/12/2022