Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP - Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex 5.100.000 51,00% 30/06/2022
Phạm Anh Tuấn 1.415.000 14,15% 30/06/2022
CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội 980.000 9,80% 31/12/2021
Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex 500.000 5,00% 31/12/2021
Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương 500.000 5,00% 31/12/2021
Nguyễn Mạnh Hà 250.000 2,50% 31/12/2020
Phan Thanh Hùng 23.500 0,24% 31/12/2018
Vương Thái Dũng 5.571 0,06% 31/12/2018
Phạm Lê Anh Phó Tổng giám đốc 5.000 0,05% 30/06/2022
Ngô Minh Sơn Thành viên HĐQT 3.165 0,03% 30/06/2022
Đào Danh Hiệu 2.250 0,02% 30/06/2022
Vũ Thạch Diên 1.660 0,02% 30/06/2022
Vũ Thị Thúy Điệp Trưởng ban kiếm soát 500 0,01% 30/06/2022
Trần Nam Hải 0 0,00% 18/08/2017
Đỗ Dương Thông Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 26/11/2022
Phùng Ngọc Quang Thành viên HĐQT 0 0,00% 26/11/2022
Nguyễn Văn Tiến 0 0,00% 26/11/2022
Trương Hùng Sơn Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 26/11/2022
Nguyễn Thị Mỹ Lan 0 0,00% 26/11/2022
Trần Sỹ Tiến 0 0,00% 26/11/2022