Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Hồ Trung Thành 0 0,00% 06/12/2022
Lê Tuấn Hải Thành viên HĐQT 0 0,00% 06/12/2022
Nguyễn Hồng Nhung 0 0,00% 11/01/2022
Deutsche Bank AG, London Branch 0 0,00% 10/08/2011
Ngô Nguyên Đồng Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 06/12/2022
Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ 0 0,00% 17/05/2010
Trịnh Thị Tuyết 0 0,00% 30/06/2016
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam 0 0,00% 31/03/2016
CTCP Chứng khoán MB 0 0,00% 31/03/2016
CTCP Chứng khoán VNDIRECT 0 0,00% 31/03/2016
Nguyễn Thành Trung 0 0,00% 06/12/2022
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam 0 0,00% 30/06/2016
CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam 0 0,00% 31/12/2011
Đặng Kiên Quyết Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 06/12/2022
Lưu Xuân Trang 0 0,00% 06/12/2022
Nguyễn Thị Mai Thanh 0 0,00% 06/12/2022
Tập đoàn Điện lực Việt Nam 0 0,00% 15/11/2013
Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực 0 0,00% 04/01/2013
Nguyễn Việt Hà 0 0,00% 06/12/2022
Nguyễn Văn Quyên 0 0,00% 06/12/2022