Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam 8.652.500 24,72% 31/12/2020
CTCP Đầu tư khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn 2.850.000 8,14% 31/12/2020
CTCP Chứng khoán APG 2.417.431 6,91% 07/07/2022
Phan Chí Trung Chủ tịch HĐQT 713.750 2,04% 18/05/2022
CTCP Victory Capital 297.100 0,85% 31/12/2020
CTCP Xây dựng Sông Hồng 0 0,00% 31/12/2013
CTCP Thương mại - Dịch vụ và Xây dựng Đại Kim 0 0,00% 31/12/2011
Nguyễn Phi Hoàng 0 0,00% 30/06/2013
Võ Phạm Như Nguyệt Kế toán trưởng 0 0,00% 03/10/2022
Lê Thị Bích Tư Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 03/10/2022
Nguyễn Quang Hưng Thành viên HĐQT 0 0,00% 03/10/2022
Lê Thị Minh Thu Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 03/10/2022
Đinh Văn Hưng 0 0,00% 30/06/2013
Lê Lân 0 0,00% 30/06/2013
Trần Mạnh Dũng Thành viên HĐQT 0 0,00% 31/12/2013
Dương Thành Tín 0 0,00% 27/03/2012
Trịnh Xuân Hùng Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 17/01/2014
Trần Đạo Đức Thành viên HĐQT 0 0,00% 31/12/2013
Văn Mạnh Dũng Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 06/05/2014
Lương Thị Mai Hương 0 0,00% 30/06/2013