Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex 1.786.713 51,00% 31/12/2022
Bùi Trung Định Thành viên HĐQT 173.523 4,95% 31/12/2022
Trần Mai Phương 165.385 4,72% 31/12/2022
Vũ Quang Tuấn Thành viên HĐQT 125.202 3,57% 31/12/2022
Nguyễn Tiến Cường Thành viên HĐQT 115.024 3,28% 31/12/2022
Nguyễn Tử Bình Thành viên HĐQT 76.147 2,17% 31/12/2022
Lê Tự Cường Chủ tịch HĐQT 72.211 2,06% 31/12/2022
Lê Hồng Tá Phó Giám đốc 65.712 1,88% 31/12/2022
Dương Tú Oanh Trưởng ban kiếm soát 61.329 1,75% 31/12/2022
Bùi Quốc Hoài 48.298 1,38% 31/12/2022
Lê Minh Nguyệt 32.448 0,93% 31/12/2022
Lê Thị Hoàng Yến 22.091 0,63% 31/12/2022
Bùi Văn Thường 21.885 0,62% 31/12/2022
Ngô Thị Vui Kế toán trưởng 19.105 0,55% 31/12/2022
Đỗ Văn Định Phó Giám đốc 17.742 0,51% 31/12/2022
Hồ Thị Phương Hoa 14.153 0,40% 31/12/2022
Dương Thanh Thủy 7.990 0,23% 31/12/2022
Ngô Ngọc Vĩnh Thành viên Ban kiểm soát 7.443 0,21% 31/12/2022
Trần Thị Nhung 5.910 0,17% 31/12/2022
Hoàng Đức Diện Thành viên Ban kiểm soát 1.653 0,05% 31/12/2022