Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng CTCP Vận tải Dầu khí 4.867.000 48,67% 30/06/2022
Nguyễn Hồng Hiệp 2.025.400 20,25% 31/12/2020
Công ty TNHH Vận tải biển Châu Á Thái Bình Dương 1.000.000 10,00% 01/07/2022
Ngân Hàng Thương Mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu 1.000.000 10,00% 30/06/2022
Lương Thị Thu Hà 0 0,00% 30/06/2013
Trần Vọng Phúc 0 0,00% 19/03/2018
Ngô Thùy Linh 0 0,00% 21/12/2017
Nguyễn Bá Nghị Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 03/10/2022
Nguyễn Thị Huyền 0 0,00% 03/10/2022
Lê Quang Tuấn 0 0,00% 03/10/2022
Phan Thị Thu Hà 0 0,00% 03/10/2022
Phan Xuân Sơn 0 0,00% 03/10/2022
Vũ Việt Linh 0 0,00% 03/10/2022
Nguyễn Mạnh Hùng 0 0,00% 03/10/2022
Nguyễn Đình Chính Kế toán trưởng 0 0,00% 03/10/2022
Nguyễn Quang Nguyên 0 0,00% 03/10/2022
Lưu Mạnh Thắng Thành viên HĐQT 0 0,00% 03/10/2022
Phạm Thị Kim Loan 0 0,00% 30/06/2015
Nguyễn Anh Vũ 0 0,00% 03/10/2022
Lê Mạnh Tuấn Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 03/10/2022