Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Trần Thị Thắm 12.483.000 23,51% 31/12/2022
CTCP Quản lý quỹ PVI 4.350.000 8,19% 31/12/2022
CTCP Tập đoàn Đại Dương 3.185.000 6,00% 31/12/2022
Ngân Hàng Thương Mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu 3.000.000 5,65% 31/12/2022
Bùi Thị Thu Thủy 2.808.000 5,29% 31/12/2022
Bùi Văn Phú Chủ tịch HĐQT 2.715.520 5,11% 31/12/2022
Công ty TNHH MHD Golf 2.705.900 5,10% 31/12/2022
Khúc Thị Thanh Huyền Kế toán trưởng 2.539.400 4,78% 31/12/2022
Công ty TNHH VNT 2.151.980 4,05% 31/12/2022
CTCP Đầu tư PVR Hà Nội 1.194.200 2,25% 31/12/2022
Đỗ Duy Điền Tổng giám đốc 2.500 0,00% 31/12/2022
Trần Ngọc Bẩy Thành viên HĐQT 100 0,00% 31/12/2022
Ngân hàng TMCP Đại Dương 0 0,00% 31/12/2012
Đào Vũ Nguyên 0 0,00% 30/06/2014
CTCP Đầu tư MHD Vina 0 0,00% 27/07/2016
Nguyễn Trọng Tiến 0 0,00% 31/03/2015
Vũ Thị Hương 0 0,00% 21/12/2015
Phạm Thu Thảo My 0 0,00% 22/03/2023
Vũ Xuân Dương 0 0,00% 22/03/2023
Nguyễn Ngọc Minh 0 0,00% 22/03/2023