Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Tuấn Anh Thành viên HĐQT 0 0,00% 06/02/2023
Trần Quang Luân 0 0,00% 06/02/2023
Phí Mạnh Hậu 0 0,00% 31/12/2012
Võ Trí Minh 0 0,00% 30/06/2013
Lê Thị Như Lan Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 06/02/2023
Nguyễn Thị Quỳnh Trang 0 0,00% 06/02/2023
Nguyễn Như Quỳnh 0 0,00% 31/12/2015
Nguyễn Tâm Thu 0 0,00% 25/03/2014
Nguyễn Bảo Trung 0 0,00% 31/12/2012
Nguyễn Đức Thịnh 0 0,00% 26/05/2015
Nguyễn Thái Hiền 0 0,00% 06/02/2023
Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam 0 0,00% 28/01/2015
CTCP Chứng khoán MB 0 0,00% 04/06/2012
Phạm Thị Huyền Trang Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 06/02/2023
Vũ Tuấn Dũng 0 0,00% 06/02/2023
Ngô Thị Thu Hoài 0 0,00% 31/12/2017
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam 0 0,00% 16/09/2014
Ngô Bùi Ngọc 0 0,00% 06/02/2023
Hán Thành Công 0 0,00% 06/02/2023
CTCP Tập đoàn F.I.T 0 0,00% 19/12/2013