Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tạ Hữu Diễn Chủ tịch HĐQT 6.241.075 19,46% 03/02/2023
CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội 3.105.750 7,39% 03/02/2023
Nguyễn Hải Duy 2.738.760 6,52% 03/02/2023
Đậu Hoàng Việt 2.066.240 4,92% 03/02/2023
Phạm Ngọc Quốc Cường Thành viên HĐQT 1.504.010 4,69% 31/12/2022
Nguyễn Thùy Linh 1.440.239 4,49% 31/12/2022
Vũ Huyền Trang 1.274.257 3,97% 31/12/2022
Mai Lâm Vũ 952.430 2,97% 31/12/2022
Mai Thanh Phương Phó Chủ tịch HĐQT 952.430 2,97% 31/12/2022
AFC Vietnam Fund Ltd 330.820 2,14% 22/03/2019
Võ Văn Phúc Tổng giám đốc 102.640 0,32% 31/12/2022
Vũ Thị Hải Yến 94.414 0,29% 31/12/2022
Nguyễn Hữu Điểm 48.351 0,31% 05/04/2018
Nguyễn Công Bình 21.780 0,14% 31/12/2018
Nguyễn Văn Tuấn 17.009 0,11% 05/04/2018
Bùi Quang Thi 12.008 0,04% 31/12/2022
Uông Huy Đông 7.000 0,02% 31/12/2019
Nguyễn Thị Thanh Huyền Kế toán trưởng 639 0,00% 31/12/2022
Trương Thị Thanh Hương 622 0,00% 28/03/2018
Kiều Nghị Phó Tổng giám đốc 333 0,00% 31/12/2022