Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Platinum Victory PTE.Ltd 119.557.466 33,54% 18/11/2022
Nguyễn Thị Mai Thanh Chủ tịch HĐQT 43.368.713 12,17% 30/06/2022
Nguyễn Ngọc Hải 19.451.171 5,46% 30/06/2022
Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh 18.793.241 5,27% 17/05/2022
Apollo Asia Fund Ltd 17.875.207 5,02% 30/06/2022
Nguyễn Ngọc Thái Bình Thành viên HĐQT 6.965.595 1,95% 30/06/2022
Panah Master Fund 6.818.400 1,91% 30/06/2022
Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh 4.708.100 1,32% 30/06/2022
CTCP Cơ điện lạnh 1.007.915 0,33% 31/12/2020
First State Investments ICVC - First State Asia All - Cap Fund 433.000 0,14% 13/08/2019
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận thị trường Việt Nam 296.410 0,08% 04/04/2022
Huỳnh Thanh Hải Tổng giám đốc 113.230 0,03% 30/06/2022
Lê Thị Mỹ Phương 2.459 0,00% 30/06/2022
Hồ Trần Diệu Lynh Kế toán trưởng 191 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Chí Toàn 19 0,00% 30/06/2022
Phạm Quốc Thắng 8 0,00% 31/12/2021
Nguyễn Quang Quyền Phó Tổng giám đốc 2 0,00% 31/12/2021
Đặng Hồng Tân 0 0,00% 05/12/2022
Alain Xavier Cany Phó Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 05/12/2022
Vietnam Dragon Fund Ltd 0 0,00% 20/12/2010