Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Đức Quang Chủ tịch HĐQT 1.887.893 16,42% 30/06/2022
Trần Anh Tuấn 1.119.523 9,73% 31/12/2021
Mai Thị Thúy Mai Trưởng ban kiếm soát 958.726 8,34% 30/06/2022
Đỗ Văn Hào Phó Chủ tịch HĐQT 626.411 5,45% 20/09/2022
Nguyễn Việt Thắng Thành viên HĐQT 620.794 5,40% 30/06/2022
Lê Hồng Phong Tổng giám đốc 528.749 4,60% 30/06/2022
Trần Tuyên Đức 438.438 3,81% 31/12/2021
Hoàng Hải Thịnh 383.402 3,33% 31/12/2021
Trần Phương Lan 326.082 2,84% 31/12/2021
Đinh Quang Tấn 255.000 2,22% 08/08/2019
Lê Quốc Khánh Phó Tổng giám đốc 215.887 1,88% 30/06/2022
Bùi Thị Thơ 215.435 1,87% 31/12/2021
Nguyễn Xuân Trường Thành viên HĐQT 180.993 1,57% 30/06/2022
Đặng Nam Sơn Thành viên HĐQT 162.270 1,41% 23/09/2022
Nguyễn Thị Thu Hương 131.289 1,14% 30/06/2022
Nguyễn Hồng Minh 100.000 0,87% 31/12/2020
Hoàng Mạnh Cường 56.000 0,49% 08/08/2019
Trần Hoài Nam 42.200 0,37% 30/06/2022
Nguyễn Thị Hồng Nga 33.635 0,29% 30/06/2022
Nguyễn Minh Bảo Châu 33.635 0,29% 30/06/2022