Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Gemadept 34.117.034 36,34% 05/08/2022
Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP 13.875.000 14,78% 05/08/2022
Công ty TNHH MTV Sửa chữa Máy bay 41 13.324.625 14,19% 05/08/2022
PYN Elite Fund (Non-Ucits) 5.748.135 6,12% 05/08/2022
The Ton Poh Fund 2.362.417 4,08% 20/05/2019
CTCP Thương mại dịch vụ đầu tư Sài Gòn Hàng không 2.287.692 3,95% 18/01/2018
Công ty TNHH Dịch vụ vận tải tổng hợp V.N.M 2.203.725 3,80% 23/08/2018
Đặng Thị Thanh Trà 1.146.400 1,13% 30/06/2022
Nguyễn Quốc Khánh Tổng giám đốc 733.000 0,73% 30/06/2022
Đoàn Ngọc Cương Thành viên HĐQT 648.090 0,64% 30/06/2022
Đỗ Thị Thọ 255.767 0,44% 31/12/2021
CTCP Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam 244.858 0,42% 23/08/2018
Đỗ Tất Luận 115.010 0,11% 30/06/2022
Phạm Bích Vượng 87.000 0,15% 30/06/2020
Phan Lê Hoan 45.230 0,08% 30/06/2018
Lương Hoài Nam 44.000 0,08% 30/06/2018
Nguyễn Thị Ngọc 44.000 0,08% 30/06/2018
Phạm Quang Hải Đại diện công bố thông tin 40.950 0,04% 30/06/2022
Bùi Á Đông 36.230 0,06% 30/06/2018
Đỗ Tất Bình Phó Chủ tịch HĐQT 33.380 0,03% 30/06/2022