Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Lê Xuân Sâm Thành viên HĐQT 0 0,00% 28/11/2022
Lương Minh Hiền Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 15/01/2015
Trần Quang Thỏa 0 0,00% 31/12/2015
Vũ Thị Đức Thanh 0 0,00% 31/12/2015
Bạch Văn Hiền 0 0,00% 31/12/2015
Trần Hòa Hiệp 0 0,00% 31/12/2015
Trần Thanh Ngoan 0 0,00% 01/04/2011
Nguyễn Thu Oanh 0 0,00% 31/12/2015
CTCP Công trình giao thông Đồng Nai 0 0,00% 31/12/2015
Phạm Thị Hồng 0 0,00% 28/11/2022
Trần Hồ Dũng Thành viên HĐQT 0 0,00% 28/11/2022
Lê Thị Ngọc Anh 0 0,00% 31/12/2015
Nguyễn Thị Thu Hằng 0 0,00% 28/11/2022
Đặng Thị Ngọc Hà Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 28/11/2022
Chu Huyền Trang Kế toán trưởng 0 0,00% 28/11/2022
Nguyễn Văn Hiếu Thành viên HĐQT 0 0,00% 28/11/2022
Nguyễn Mai An Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 28/11/2022
Lê Anh Hoàn 0 0,00% 28/11/2022
Phạm Anh Tuấn 0 0,00% 28/11/2022
Đặng Thị Thúy Hằng Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 28/11/2022